Algemene voorwaarden

1. Identiteit

Caros BVBA

Geregistreerd adres:
Kapelstraat 100 shop 50, 9100 Sint-Niklaas – België

Openingsuren:
Elke maandag tem zaterdag van 09u tem 20u (op vrijdag tot 21u).
Zondag gesloten.

Telefoon:
+32 3 777 03 23

Email:
info@caros.be

Ondernemingsnummer:
BE 0863 680 080

2. Intellectueel eigendom

De inhoud van onze website, inclusief de merken, logo’s, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen etc. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Caro’s BVBA of aan derden. Het materiaal op deze website mag alleen worden weergegeven en afgedrukt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

3. Aansprakelijkheid

We hebben het recht om onze juridische voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving aan te passen, aan te passen en of aan te vullen. Caro’s BVBA geeft geen garanties voor het goed functioneren van de website en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor een storing of tijdelijke (on) beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze website.

Caro’s BVBA kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden, direct of indirect, op welke manier dan ook en op welke manier dan ook, voor schade als gevolg van het gebruik van deze website of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, inclusief maar niet beperkt tot, van alle verliezen, werkonderbrekingen, schade aan programma’s of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, software of andere van de gebruiker.

4. Aanbod

Onze beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Alle gebruikte afbeeldingen zijn gekoppeld aan onze aangeboden producten, maar sommige kunnen alleen als voorbeeld worden gebruikt (hoe het eruit zou kunnen zien).

Kennelijke vergissingen of kennelijke vergissingen in het aanbod binden ons niet.
Als u twijfelt over bepaalde producten, gerechten, allergieën, etc. kunt u contact met ons opnemen voor persoonlijke begeleiding.

5. Prijzen en promoties

De prijzen van onze producten en diensten zijn telkens inclusief 6 of 21% BTW, tenzij anders aangegeven.
Het aanbod van onze promoties en speciale kortingen zijn afhankelijk van de beschikbare hoeveelheden en kunnen op elk moment beëindigd en/of niet meer voorradig zijn.

Alle orders en facturen zijn betaalbaar op het geregistreerde adres van Caro’s BVBA, tenzij anders vermeld. Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, geschiedt dit automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving wegens een aan rente toerekenbare rente van 12% per jaar vanaf de vervaldatum tot de datum van ontvangst van de betaling. Bovendien zal het factuurbedrag voor niet-betaling op de vervaldag en zonder opzegtermijn met 15% worden verhoogd, met een minimum van €250,00 als conventionele boeteclausule als vaste vergoeding, niettegenstaande de rechtbank en bovenop de achterstallige betalingen. Bij niet betaling binnen de vervaldatum zijn alle overige openstaande facturen tevens direct opeisbaar en opgevraagd / betaalbaar.

6. Betalingsmogelijkheden

We bieden verschillende betalingsmogelijkheden aan:
• Bancontact
• Creditcard: VISA / MASTERCARD

Kies de betalingsmogelijkheid die het beste bij jou past, contacteer ons vrijblijvend indien bovenstaande mogelijkheden voor jou niet van toepassing zijn, we zoeken dan samen naar een mogelijk oplossing.

7. Afhaling

Take-Away bestellingen dienen met voorkeur 1 dag op voorhand besteld te worden.
Voor de dag zelf graag telefonisch bestellen tussen 13u – 15u: +32 3 777 03 23.

Afhalen kan van maandag tem zaterdag tussen 11u – 19u in het restaurant van Caro’s BVBA:
Kapelstraat 100 shop 50, 9100 Sint-Niklaas.

8. Privacy en beveiliging

De informatie die via onze juridische pagina wordt verspreid, is strikt vertrouwelijk en mag niet worden doorgegeven aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caro’s BVBA.

Caro’s BVBA verbindt zich ertoe de bescherming van persoonsgegevens naar beste vermogen te garanderen door middel van technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat beveiligingsbeleid jegens haar werknemers.

Ons gedetailleerde privacy- en beveiligingsbeleid kunt u hier lezen.

9. Toepasselijk recht

Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden moeten aan Caro’s BVBA worden gericht.
Al onze diensten worden beheerst door de Belgische wet. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, België bevoegd.

10. Vragen

Als je meer informatie wenst te ontvangen of vragen hebt over onze Algemene voorwaarden, kan je contact opnemen met ons via 1. Identiteit.